Firma SANY STAV, s.r.o. pôsobí v oblasti realizácie pozemných stavieb. Predmetom činnosti sú stavebné práce v širokom rozsahu, t.j. zatepľovanie budov, celková alebo čiastočná rekonštrukcia starých objektov, rekonštrukcia bytových jadier, výstavba rodinných domov, priemyselné a poľnohospodarské stavby, napr. výrobné haly, viacpodlažné budovy a skladové priestory. Sofistikované riešenia, technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníka v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite, tím vysoko kvalifikovaných odborníkov ako aj nové pokrokové stavebné prvky je prirodzenou súčasťou firmy.
Spojením profesionality, portfólia, skúseností znásobila svoj potenciál a stala sa tak kvalitným partnerom pri realizácii stavieb.

Vlastné pracovné kapacity, materiálovo-technické vybavenie, najnovšie pracovné postupy
a spolupráca s kvalitnými dodávateľmi je tajomstvom spokojnosti našich zákazníkov.