Pozemné stavby na kľúč

 

Spoločnosť SANY STAV, s.r.o. pôsobí tiež ako generálny dodávateľ v oblasti kompletnej výstavby menších pozemných stavieb prípadne ich kompletných rekonštrukcií. Tieto stavby vykonáva formou stavieb na kľúč, teda od zaistenia prvotnej štúdie a projektového stvárnenia investičného zámeru cez vykonávacie projekty, architektonické návrhy interiérov a exteriérov, zaisťovanie územných rozhodnutí pre stavebné povolenie a zabezpečenie koordinačných činností, až po hrubú stavbu, strešnú konštrukciu a dokončovacie práce interiérové i exteriérové. Služby v oblasti výstavby a rekonštrukcie pozemných stavieb, ktoré spoločnosť SANY STAV, s.r.o. ponúka, možno rozdeliť podľa jednotlivých druhov pozemných stavieb:

  • stavby pre bývanie, napr. obytné domy (rodinné domy, bytové domy…), stavby pre individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy…)

  • občianske stavby, napr. stavby pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť (nemocnice, domy s opatrovateľskou službou…), školské stavby (školy, materské školy,…), stavby pre služby a obchod (obchodné domy, reštaurácie…), stavby pre dočasné ubytovanie (hotely, penzióny, ubytovne,…), administratív­ne budovy

  • priemyselné a poľnohospodárske stavby, napr. výrobné haly, viacpodlažné výrobné budovy, skladovacie objekty…

    Základným cieľom spoločnosti SANY STAV, s.r.o. v oblasti projektovania a realizácie pozemných stavieb je vytvorenie kvalitného prostredia pre účel, pre ktorý je daný objekt žiada, pričom kvalita musí byť zabezpečená počas celej predpokladanej životnosti objektu. Znamená to vytvorenie prevádzkovo premyslené a estetické architektonické formy objektu, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky na vnútorné prostredie, urbanistické a ekologické požiadavky vzhľadom k okoliu objektu a to v súlade s požiadavkami a predstavami investora.