Omietky a maľovky

 

Omietky sú určené na vyrovnanie nerovností muriva, ochranu stavebného diela, zlepšenie jeho fyzikálnych vlastností, zvýšenie trvanlivosti muriva a zlepšenie jeho vzhľadu. Ďalej slúžia ako vrstva na zakrytie stien, múrov a tiež ako podkladová vrstva pre náter či maľbu.

Od vonkajších omietok sa očakáva, že vydržia vonkajšie klimatické podmienky, budú odolávať výkyvom teplôt, poveternostným vplyvom a zachovajú si svoju farebnú pestrosť i technologické vlastnosti. Preto sa používajú oproti vnútorným omietkam silnejšie omietky podporené vysokým podielom cementu a hrubšou zrnitosťou piesku.

Vnútorné omietky zakrývajú nerovnosti spôsobené montážou elektroinštalácií, vodovodných aj odpadových potrubí. Pri realizácii vnútorných omietok sa riadime základným pravidlom, že čím kvalitnejšie sme vykonali vonkajšie (obvodové) nosné konštrukcie (murivo) a vnútorné priečky (nosné aj nenosné), tým menej spotrebujeme materiálu pri nanášaní omietok. Ďalej je dôležité, že všetky vnútorné povrchy môžeme realizovať až potom, čo hrubá stavba prešla zimným dosadaním, spôsobenými vplyvom prudkých zmien teplôt.

Hrubé omietky zložené z cementu, vápna a rezného piesku, povrchovo upravované štukom z piesku a vápna sú maximálne dvojvrstvové (s výnimkou omietok sanačných, ktoré sa však aplikujú pri rekonštrukciách starších a podmáčaných objektov, alebo v miestach s výskytom tepelných mostov a teda následne aj vlhkosti a plesní) a na báze vápna, cementu a sadry. Nanášame ich v skladbe hrubej omietky (jadro – jadrová) a jemná omietka (štuk). Na vyzreté hrubé omietky sa následne nanášajú štuky, resp. jemné omietky.

Okrem toho je dnes v ponukách výrobcov celá rada stierok – omietok akrylátových, silikónových a silikátových, ktoré sú určené na vykonanie v podobe omietok dekoratívnych.

Na dosiahnutie požadovaného výsledku maľovania musí byť podklad dostatočne vyzretý (u nových omietok), pevný, suchý a čistý, rovný, zbavený nečistôt, mastnôt, prachu a nesúdržných vrstiev.

Než pristúpime k maľovaniu, zistíme, v akom stave je podklad. V prípade, že podkladové vrstvy nie sú dostatočne nosné, rozhodneme, či ich stačí spevniť penetračným náterom, alebo či je nutné ich odstránenie.