Obklady, dlažby a podlahové krytiny

 

Obklady, dlažby a iné podlahové krytiny majú schopnosť zvládnuť zvýšené nároky na prevádzku, odolnosť i znečistenia. V dnešnej dobe navyše svojím dizajnom, veľkosťami a tvarmi sú stále atraktívnejšie aj pre využitie mimo sociálne zariadenia. U obkladačských prác si spoločnosť dáva záležať predovšetkým na precíznosti, profesionalite a v neposlednom rade na splnení prianí zákazníka, ktoré sú veľmi často špecifické.

Naši pracovníci sú si vedomí, že iba šetrné zaobchádzanie s materiálom, starostlivé meranie a následná aplikácia zamedzí vyššej spotrebe materiálu, zničeniu obkladov či podlahových krytín a tiež následným opravám.

 

Čo je predpokladom dokonalého výsledku diela?

 

  • základnou podmienkou je mať dobre pripravené pracovisko (povrch musí byť rovný a čistý, inštalačné rozvody musia byť obalené dilatačným materiálom, prestupy technických a technologických zariadení utesnené atď)

  • rezanie obkladov a dlaždíc je nutné vykonávať len profesionálnym náradím

  • technológie použité na obkladanie či pokladanie musia rešpektovať špecifické nároky jednotlivých druhov obkladov, dlažieb či podlahových krytín