Balkóny a lodžie

 

Balkóny a lodžie sú svojou polohou súčasťou obvodového plášťa domu. Práve tieto stavebné prvky sú najviac zaťažované a patria medzi najviac degradované súčasti stavieb. Ich oprava, hoci neprináša priamy finančný efekt, by rozhodne mala byť súčasťou každej kompletnej rekonštrukcie.

Vzhľadom k dnešnej situácii, kedy prevažná časť všetkých bytových a panelových domov má z cela nevyhovujúce balkóny a lodžie, sa ich opravy vykonávajú aj samostatne, teda okrem kompletnej rekonštrukcie domu. Pri opravách sa najčastejšie stretávame s problémami porušenej omietky, zatekaním, nedostačujúcou hydroizoláciou podláh, skorodovaným zábradlím a teda v celku s nedostatočnou bezpečnosťou či dokonca narušenou statikou.

Opravou je možné vyriešiť všetky uvedené problémy. Počnúc sanáciou vlhkých múrov, odstránením existujúcej skladby podláh, aplikáciou vhodného hydroizolačného systému vrátane nových a kvalitných dlažieb, ďalej cez zateplenie stien, výmenu zábradlia spolu so zasklením podľa priania zákazníka.