SANY STAV, s.r.o.

KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

Ponúkame

Celková rekonštrukcia budov

Rekonštrukcia panelových a bytových domov

Zatepľovanie budov

 Kontaktné zatepľovacie systémy a prevetrávané fasády

Pozemné stavby

Komplexná výstavba menších pozemných stavieb

Okná, dvere, omietky, obklady, dlažby

Rekonštrukcia, výmena, oprava

Naceníme Vám Váš projekt

Žiadny projekt nie je príliš veľký alebo príliš malý

Rokov na trhu

Zrealizovaných projektov

Aktuálne realizácie

Zateplenie panelového domu

Zateplenie panelového domu
na Prostějovskej ul. 39 v Prešove.

Obnova bytového domu

Obnova bytového domu Janouškova 6,8,10
v Prešove.

Rekonštrukcia bytového domu

Zateplenie a rekonštrukcia panelového domu ul. Štúrova 19, 21 Prešov

SPÔSOBILOSŤ

Ako dodávateľ spĺňame všetky požiadavky na technickú spôsobilosť pre realizáciu verejných zákaziek na stavebné práce. 

Spoločnosť nezakladá svoj peňažný tok / cash flow na základe záloh vyberaných dopredu, ale naopak. Najskôr sa realizujú práce, ktoré sú následne formou dielčích mesačných daňových dokladov / faktúr účtované objednávateľovi na základe skutočne realizovaných prác.  

Firma SANY STAV s.r.o. každým rokom potvrdzuje svoju silnú a stabilnú pozíciu na trhu a môže tak v plnej miere garantovať svoje povinnosti a záväzky voči všetkým objednávateľom. 

Firma SANY STAV s.r.o. je poistená voči zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou v  poisťovni Generali.

 

Zavolajte:

+421 0915 961 032

Prečo zatepliť?

Kontaktné zatepľovacie systémy a prevetrávané fasády patria medzi hlavné piliere našej spoločnosti. Vykonávame ich na všetkých typoch stavieb od panelových domov, cez bytové domy až po novostavby.

V modernej dobe nasledujú technológie neustále vpred

preto sa fasádne systémy robia z čím ďalej lepších materiálov, ktoré spĺňajú vyššie a vyššie technologické nároky stavbárov i užívateľov. Aby sme dosiahli vysokej kvality, spolupracujeme výhradne s dodávateľmi materiálov od renomovaných výrobcov, a preto môžeme vždy poradiť najvhodnejší typ materiálu podľa nárokov, aké na neho klient bude klásť.

K primárnym funkciám fasády patrí:

 predovšetkým ochrana pred všetkými vonkajšími vplyvmi (vlhkosťou, dažďom, slnečným žiarením, vetrom atd.), zabránenie vniknutiu vody do objektu a distribúcie vlhkosti z objektu.

Dôvody, prečo uskutočniť zateplenie fasády:

 či už u panelového domu, bytového domu alebo pri novostavbách je veľa. K hlavným patria najmä:
•zníženie energetických nárokov na vykurovanie objektov
•zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových stien
•zvýšenie ochrany nosných konštrukcií objektu
•zníženie nepriaznivého zaťaženia životného prostredia
•zlepšenie mikroklímy v miestnostiach zateplených objektov
•odstránenie výskytu plesní na obvodových stenách
•zlepšenie estetického vzhľadu objektu

Ekonomické dôvody

Zvýšenie energetickej efektívnosti – až 50 % zníženie spotreby tepla na vykurovanie, nižšie účty za energie. Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Zdravotné dôvody

Zlepšenie tepelnej pohody v interiéri aj v letnom období
Zlepšenie akustickej pohody v dome
Odstránenie hygienických nedostatkov prejavujúcich sa najmä plesňami
Zlepšenie tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty
Zlepšenie komfortu bývania a zdravia užívateľov budovy
Zníženie emisií CO2

Ohlasy klientov

S prácou firmy SANYSTAV, s.r.o. som maximálne spokojný, pri realizácií stavebných prác na rodinnom dome preukázali profesionalitu, ústretovosť a trpezlivosť . Práce boli zrealizované v dohodnutom termíne a na vysokej kvalitatívnej úrovni.“

Rastislav Timočko

ArtDesign

„Realizácie firmy SANYSTAV, s.r.o. boli a sú stále na vysokej technickej úrovni. Práce boli zhotovené kvalitne a včas, čo nás utvrdzuje v našom správnom rozhodnutí pri výbere dodávateľskej firmy.“

„Po negatívnych skúsenostiach s dodávateľskými firmami bola spolupráca s firmou SANYSTAV, s.r.o. pre nás ako pohár čerstvej vody. Ako sa hovorí: Do tretice všetko dobré“

Martin

Kontaktujte nás

10 + 13 =

Tomášikova 58 Prešov

+421 915 961 032