Obnova bytového domu

Ulica Janka Kráľa 1, 2, Veľký Šariš

  • Dátum: Apríl 2015
  • Klient: Mesto Veľký Šariš
  • Projekte: Obnova bytového domu

O projekte

• Fasáda bytového domu

• Fasáda bytového domu

• Zateplenie stropu suterénu

• Nátery a maľby spoločných priestorov schodiska

• Okapový chodník

• Vymena okien a vchodových dverí

• Elektroinštalácia pivníc a spol. priestorov

• Sanácia balkónov-odstránenie systémových porúch

• Výmena bleskozvodu

Viac o projekte

Zateplenie obvodového plášťa

Obvodový pláčť bol zateplený XPS 100, hrúbka 100mm…

Výmena balkónov

Oceľové rámy, polykarbonátová výplň, prístrešok oceľový rám a polykarbonát číry

Vymena okien a vchodových dverí

Zateplenie obvodového múru, výmena zvončekov a schránok…

Kontaktujte nás

9 + 4 =

Tomašikova 58 Prešov

+421 915 961 032